Skelbiamas studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų konkursas

Data

2022 01 05

Įvertinimas
4
Konkuras 2022.jpg

Valstybinis studijų fondas skelbia konkursą, kurio laimėtojai gauna finansavimą studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams (toliau – projektai) vykdyti.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines ir sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir ugdyti studentų kompetencijas. Projekto dalyviai turi būti studentai. Projektu turi būti ugdomos studentų kompetencijos.

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2022 m. sausio 6 d. iki sausio 26 dienos (įskaitytinai).

Paraišką dalyvauti konkurse gali pateikti: Lietuvos aukštoji mokykla, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos) ar Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu:

1. elektroniniu paštu projektai@vsf.lt arba

2. naudojantis Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema: https://epristatymas.lt.

Paraiškos privalo būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Projektu turi būti įgyvendinama:

arba viena iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų prioritetinių temų.

2022 m. Projektų prioritetinės temos yra šios:

1. Aukštojo mokslo socialinė dimensija – kaip užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą nepriklausomai nuo finansinio, ekonominio, socialinio statuso?
2. Studijuojančiųjų aukštosiose mokyklose psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos užtikrinimas (problemų identifikavimas, prevencinės veiklos aukštosiose mokyklose ir kt.)
3. Užsienio studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose: problemos, iššūkiai ir galimi jų sprendimo būdai.
4. Korupcijos prevencija aukštajame moksle: kokios rizikos ir kaip jų išvengti?

arba Projektas skirtas bent vienai iš toliau nurodytų studentų iniciatyvų:

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

Vienam projektui finansuoti skiriama nuo 5 iki 20 tūkst. eurų.

Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2022 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai).

Šiais metais studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų paramai biudžete suplanuota 228 tūkst. eurų suma.

Klausimus dėl paraiškų rengimo ir teikimo galite užduoti el. paštu projektai@vsf.lt iki 2022 m. sausio 24 d. (įskaitytinai). Informaciją Jums suteiks vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė.
Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas, dokumentų sąrašą ir paraiškų vertinimo kriterijus rasite mūsų tinklalapyje.