Studijų stipendijos (vnf/st)

Studijų stipendija (vnf/st) - valstybės parama aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Atranką į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, studijų vietas vykdo LAMA BPO bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu.

Antrosios pakopos ir doktorantūros studijų studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, atranką vykdo aukštosios mokyklos.

Galimas studijų stipendijų skaičius atskirose studijų programose ir aukštosiose mokyklose nustatomas kiekvienas metais.

Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Studijų stipendijos dydis studijų metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, studijų stipendijos dydis vieniems studijų metams atitinka aukštosios mokyklos nustatytos vienų studijų metų studijų kainos dydį.

Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina yra didesnė, paskirtos stipendijos dydis nesikeičia. Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina yra mažesnė, studijų stipendija atitinkamai sumažėja.

Studentas, kuriam paskirta studijų stipendija iki nustatyto termino privalo pateikti elektroninį prašymą.

Pildydamas prašymą studentas turi nurodyti savo studijų duomenis, kontaktinius duomenis ir nurodyti, į kokią sąskaitą nori pervesti jam skirtą paramą. Kai studentas prašyme pažymi, kad studijų stipendija turėtų būti pervedama mokslo ir studijų institucijai - nurodyti mokslo ir studijų institucijos sąskaitos nereikia. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino pabaigos laikoma, kad studentas studijų stipendijos atsisakė.

Stipendijos dydis per mėnesį - trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentams stipendijos dydis per mėnesį yra viena dešimtoji nustatytos metinės kainos ir mokama 10 mėnesių per metus. Doktorantūros atveju – viena dvyliktoji nustatytos metinės kainos, mokama 12 mėnesių per metus.

Studijų stipendijos kas mėnesį pervedamos į studento prašyme nurodytą sąskaitą.

Už pirmąjį rudens semestro mėnesį studijų stipendija trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 27 dienos. Doktorantūros atveju studijų stipendija už pirmąjį studijų metų mėnesį gali būti pervedama iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

Prašymų išmokėti studijų stipendiją teikimo kalendorius

Prašymų priėmimo terminai
Pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmojo kurso studentų - pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas iki rugsėjo 20 d.
Antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentų - nuo bendrojo priėmimo pabaigos iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.
Doktorantūros studijų pirmojo kurso studentų - iki lapkričio 15 d.

Primename, kad asmenys, 2018 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis, vėliau nutarę nutraukti studijas, nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo nebus atleidžiami. Nutraukus studijas nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami tik asmenys, iki 2017 m. gruodžio 31 dienos priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir gavę studijų stipendiją.

Atnaujinimo data: 2023-11-16