2023 m. planavimo dokumentai

2023 m. Švietimo programos sąmata
Valstybinio studijų fondo 2023-ųjų metų veiklos planas

2022 m. planavimo dokumentai

2022 m. Švietimo ir mokslo programų sąmatos

Valstybinio studijų fondo 2022-ųjų metų veiklos planas

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2022 m. veiklos uždaviniai

2021 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo 2021-ųjų metų veiklos planas

2021 m. Studijų ir moklo plėtros programos sąmata

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. veiklos uždaviniai

2020 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo 2020-ųjų metų veiklos planas 

2020 m. Studijų ir moklo plėtros programos sąmata

2019 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo 2019-ųjų metų veiklos planas 

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. veiklos uždaviniai

2019 m. Studijų ir moklo plėtros programos sąmata

2018 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. veiklos uždaviniai

2018 m. Studijų ir mokslo plėtros programos išlaidų sąmata

2017 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2017 m. veiklos uždaviniai

2017 m. Studijų ir mokslo plėtros programos išlaidų sąmata

2016 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2016 m. veiklos uždaviniai

Valstybinio studijų fondo 2016-ųjų metų veiklos planas 

2016 m. Studijų ir mokslo plėtros programos išlaidų sąmata

2015 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo 2015-ųjų metų veiklos planas

2015 m. Studijų ir mokslo plėtros programos išlaidų sąmata

Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotojo 2015 m. veiklos uždaviniai

2014 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo 2014-ųjų metų veiklos planas

2014 m. Studijų ir MTEP plėtros progamos išlaidų sąmata

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2014 m. veiklos uždaviniai

Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotojo 2014 m. veiklos uždaviniai

2013 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo 2013-ųjų metų veiklos planas

2013 m. Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programos išlaidų sąmata

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2013 m. veiklos uždaviniai

Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotojo 2013 m. veiklos uždaviniai

2012 m. planavimo dokumentai

Valstybinio studijų fondo 2012-ųjų metų veiklos planas

2012 m. Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programos išlaidų sąmata

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 metų darbo planas

Atnaujinimo data: 2023-11-16