Atleidimas nuo paskolos grąžinimo

Atleidimas nuo paskolos grąžinimo

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas Atleidimas nuo valstybės lėšomis suteiktos ar valstybės remiamos paskolos grąžinimo.
Administracinės paslaugos versija 2 versija
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti tokį paskolos gavėją arba jo neatleisti nuo paskolos ar jos dalies (atsižvelgiant į tai, ar paskolos gavėjas prašo būti atleistas nuo paskolos, ar nuo jos dalies) grąžinimo. Šiais atvejais valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.

Valstybės lėšomis suteikta paskola ar valstybės remiama paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin.,2009, Nr.64-2569).Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.V1-43 (Žin., 2010, Nr. 100-5198).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Atleidimo nuo valstybės remiamų paskolų atveju -Fondo nustatytos formos pajamų deklaracija, kiti Fondo nurodyti dokumentai.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Informaciją, reikalingą atleidimui nuo paskolų grąžinimo administruoti, Fondas gauna iš:
  1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM informacinės sistemos (tvarkytojas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, http://www.ndnt.lt/ )(darbingumo lygio pažyma);
  2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM informacinės sistemos (tvarkytojas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, http://www.sodra.lt/ ) (informacija apie asmens draudžiamąsias pajamas, socialinio draudimo įmokų mokėtojus ir laikotarpius).
Administracinės paslaugos teikėjasPaskolų skyriaus vyriausiojispecialistė Grita Sabaitė (valstybės lėšomis suteiktos paskolos),tel. (8 5) 2629 589, grita.sabaite[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos vadovasPaskolų skyriaus vedėja Kristina Novickienė, tel. (8 5) 2553376, kristina.novickiene[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPaskolos gavėjui ar jo atstovui pateikus prašymą atleisti nuo paskolos grąžinimo ir jį pagrindžiančius dokumentus, Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą atleisti nuo valstybės lėšomis suteiktos paskolos ir (arba) valstybės remiamos paskolos.
 Prašymo formaPrašymo atleisti nuo paskolos grąžinimo forma bei pajamų deklaracijos forma skelbiama Fondo internete tinklalapyje http://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1

Atnaujinimo data: 2023-11-16