Parama edukologijos doktorantūros studijoms geriausiuose pasaulio aukštosiose mokyklose

Valstybinis studijų fondas nuo 2023 m. pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos projektą  „EDUKOLOGIJOS KRYPTIES DOKTORANTŪROS STIPRINIMAS“.

Skelbiame 2024 metų konkursą Kitas100 paramai studijoms užsienyje gauti. Dokumentai konkursui priimami nuo 2024 m. gegužės 15 d. iki 2024 m. birželio 12 dienos (imtinai).Daugiau informacijos apie konkurso Kitas100 sąlygas galite rasti čia.

Projektu sprendžiamos problemos: Kadangi edukologijos mokslo kryptis naudojasi ribotu tarptautiniu pripažinimu, per mažai atliekama empirinių tyrimų aktualiose šiuolaikinės edukologijos mokslinių tyrimų srityse. Nesukurta aukšto lygio švietimo ir ugdymo srities tyrimų, kurie padėtų numatyti bendrosios švietimo politikos kryptį, modernizuoti mokymo programas ir mokymo medžiagą, užsakymų sistema. Tyrimų trūkumas nesukuria tinkamų sąlygų sprendimų poveikio išankstiniam vertinimui atlikti ir laiku priimti pagrįstus sprendimus, reikalingus švietimo kokybei tobulinti. Edukologija yra viena iš sparčiausiai besivystančių socialinių mokslo srities krypčių, nes nuo ugdymo kokybės priklauso ekonominės ir socialinės pažangos galimybės. Todėl Lietuvai reikalingi tarptautinio lygmens novatoriški, sektoriuje susikaupusius iššūkius sprendžiantys, edukologijos mokslininkai, o juos išugdyti gali tik didesnę patirtį ir gilesnes edukologijos tradicijas turintys geriausi pasaulio universitetai. Dėl šios priežasties siūloma projekto veikla - finansinės paramos doktorantūros studijoms užsienyje teikimas. Išvykę studijuoti į užsienį, Lietuvos piliečiai ne tik atliks tyrimą, kuris bus jų doktorantūros studijų dalykas, bet kartu stebės ir patį edukologijos doktorantūros procesą (gerąją užsienio šalių patirtį), susipažins su juo iš arti ir grįžę į Lietuvą galės pritaikyti šias žinias gerinant edukologijos studijų kokybę Lietuvoje (tiek atlikdami mokslinius tyrimus, tiek dėstydami universitetuose, rengdami ateities mokslininkus.

Finansavimas skirtas: studentams, kurie pretenduoja į finansavimą, yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja edukologijos krypties doktorantūroje užsienio valstybių aukštojoje mokykloje, patenkančioje tarp pirmų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Tikslas: Pagerinti edukologijos krypties doktorantūros studijų kokybę sukuriant palankias  sąlygas studijuoti geriausiuose pasaulio universitetuose.

Projekto vertė: 2 607 000 EUR.

Projekto trukmė: 2023 m. gegužė – 2027 m. balandis.

 

Kontaktai: Gintarė Kaklauskaitė, tel. 86 583 0988, el. p. gintare.kaklauskaite[eta]vsf.lt

Atnaujinimo data: 2024-05-15