Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4BELARUS-SALT ir EU4BELARUS-SALT II

Parama, skiriama įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) (toliau - specialioji programa „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“) priemonių  „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ ir „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT EU4Belarus-SALT II“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT, Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT II) veiksmus.

2. Paramos skiriamos įgyvendinant:

2.1. projektą pagal specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą (toliau – Projektas SALT);

2.2. projektą pagal specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT II“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą (toliau – Projektas SALT II).

Atnaujinimo data: 2023-11-16