Studijų kainos kompensavimas

2018-2022 m. už studijas sumokėtos kainos kompensacijos mokamos, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą “Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams” Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-02-0001.

Apie projektą:
VykdytojasValstybinis studijų fondas
SavivaldybėVilniaus miesto
Struktūrinis fondasEuropos socialinis fondas
PriemonėSTUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
Prioritetas9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
Projekto sąrašo numeris09.3.1-ESFA-V-708-02
Įgyvendinančioji institucijaEuropos socialinio fondo agentūra

Projektu "Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams" valstybės nefinansuojamiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams kompensuojama jų už studijas sumokėta kaina, ne didesnė už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą norminę studijų kainą. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama studentams, pabaigusiems vienerius studijų metus ir pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Vykdant projekto veiką, siekiama, kad valstybės nefinansuojamų studentų studijų rezultatai būtų tinkamai įvertinti, būtų sumažinta jiems tenkanti finansinė našta, augtų studentų motyvacija toliau tęsti studijas bei didėtų valstybės nefinansuojamų studijų prieinamumas.

2023 m. bendras asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius.

Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka sudaro ir pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Asmenų, kuriems 2023 m. kompensuojama už studijas sumokėta kaina, prašymai išmokėti kompensaciją priimami iki 2023 m. gruodžio 5 d. (imtinai). Prašymai pildomi elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos „Parama“ (Prisijungimo instrukcija čia).

Atnaujinimo data: 2023-11-16