Projektas “Įtraukusis aukštasis mokslas”

Nuo 2023-09-01 Valstybinis studijų fondas vykdo Europos Sąjungos bendrai finansuojamą projektą “Įtraukusis aukštasis mokslas” Nr. 01-018-P-0001.

Pagrindinis projekto tikslas - didinti studijų įtraukumą ir prieinamumą asmenims iš mažai atstovaujamų, socialiai pažeidžiamų grupių. Viena iš tokių grupių - asmenys, turintys negalią ir negalios sąlygotų individualių poreikių.

Studijų prieinamumas ir pritaikymas studentų turimiems individualiems poreikiams yra reikšminga dedamoji užtikrinant kokybiškas ir įtraukias studijas.

Projekto vadovė Ieva Rutavičiūtė, tel. 370 626 78563, el.p. [email protected]

Projekto veiklos

Tikslinių išmokų teikimas

Studentų individualūs poreikia dažnai gali būti kompensuotas tik individualiai parenkant konkrečiam asmeniui tinkamas priemonės, todėl studentai, turintys negalios sąlygotų individualių poreikių studijų metu susiduria su papildomomis išlaidomis. Siekiant paskatinti asmenis siekti aukštojo mokslo nepriklausomai nuo turimų individualių poreikių, projekto metu teikiama finansinė paskata - tikslinės išmokos, skirtos kompensuoti studijų metu atsirandančius individualius poreikius ir taip pagerinti finansinės asmenų, turinčių negalią, galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose.

Tikslines išmokas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos, profesinių ar trumpųjų studijų programų studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo (dalyvumo) lygis ir kurie po negalios nustatymo atitinkamoje studijų pakopoje studijuoja pirmą kartą.

Prašymai skirti tikslinę išmoką priimami per Valstybinio studijų fondo informacinę sistemą IS “Parama”. Prie sistemos prisijungti galima čia: https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f

Pagrindinis prašymų priėmimas rudens semestre vyksta nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 d., papildomi - kas mėnesį, nuo mėnesio 1 iki 16 dienos įskaitytinai.

Pagrindinis prašymų priėmimas pavasario semestre vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 d., papildomi - kas mėnesį, nuo mėnesio 1 iki 16 dienos įskaitytinai.

Tikslinių išmokų teikimą reglamentuojantys teisės aktai: https://vsf.lrv.lt/lt/projektas-studiju-prieinamumo-didinimas-studentams-turintiems-negalia/teises-aktai-1

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas gali suteikti Projekto tikslinių išmokų konsultantė Asta Motiejūnienė, tel. 370 615 17312, el.p. Asta.motiejuniene[eta]vsf.lt

Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai

Neabejotina studijų prieinamumo ir įtraukimo užtikrinimo priemonė - aukštųjų mokyklų patrauklumo asmenims, turintiems negalią, didinimas. Viena iš to priemonių - aukštųjų mokyklų akademinio ir administracinio personalo kompetencijų stiprinimas studijų įtraukimo ir pritaikymo individualiems studentų poreikiams srityje.

Šiuo tikslu Valstybinis studijų fondas vykdo teminius mokymus, kurių metu aukštųjų mokyklų darbuotojai turi galimybę susipažinti su Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis ir pagrindiniais principais, studijų įtraukumo priemonių reikšmė žmogaus teisių įgyvendinimo kontekste, taip pat bus pristatomos priemonės ir būdai, kaip atpažinti ir atsižvelgti į studentų individualius poreikius, kaip pritaikyti studijų aplinką, mokymosi priemones, atsiskaitymo būdus studentų, turinčių negalią, individualiems poreikiams.

Mokymų metu siekiama suteikti konkrečių ir praktikoje pritaikomų žinių, kurios padės aukštųjų mokyklų personalui kurti patrauklią ir įtraukią studijų aplinką savo aukštojoje mokykloje.

Daugiau informacijos apie vykdomus mokymus ir galimybes dalyvauti paskaitose suteiks Mokymų ekspertė Jūratė Marcinkevičienė, tel. 370 658 30 977, el.p. jurate.marcinkeviciene[eta]vsf.lt

Trukmė, rodikliai ir finansavimas

Projekto veiklos bus vykdomos iki 2027-09-01.

Projekto vertė - 9.930.627,02 Eur, iš kurių 1.666.359,22 Eur ES fondų lėšos ir 8.264.267,80 Eur Bendrojo finansavimo lėšos.

Numatoma, kad projekto pabaigoje studentų, turinčių negalią, procentas aukštosiose mokyklose sudarys 1,29 proc. Visų studijuojančiųjų, tikslines išmokas sostinės regione gaus 120 studentų, o vidurio ir vakarų Lietuvos regione - 590 studentų.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-03