Parama studentams, turintiems negalią

Prašymų priėmimo tikslinėms išmokoms gauti kalendorius

Prašymų priėmimo terminai 

Pavasario semestrą – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d.

Rudens semestrą – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d.

Papildomi prašymai šiuo metu nepriimami

*Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestrą nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestrą – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Atnaujinimo data: 2024-01-03