Parama pedagogikos studijoms nuo 2022 m.

Valstybinis studijų fondas administruoja 3 rūšių finansinę paramą pedagogikos studijų studentams:

1.    2020-2021 studijų metais ir 2021-2022 studijų metais į aukštąsias mokyklas priimtiems valstybės finansuojamiems pedagogikos studijų studentams Valstybinis studijų fondas toliau moka paramą pedagogikos studijoms, kurios dydis 300 Eur per mėnesį.

2.    Nuo 2022 m. Valstybinis studijų fondas administruoja 2 naujas paramos rūšis pedagogikos studijų studentams pasirinkusiems prioritetines specializacijas:
2.1.    Prioritetinė parama, kurios dydis 6,5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį (357,50 Eur). Ji skiriama studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas nuo 2022-2023 studijų metų.
2.2.    Tikslinė išmoka, kurios dydis yra 11 bazinių socialinių išmokų dydžių per mėnesį (605 Eur). Ją gali gauti ir anksčiau į aukštąsias mokyklas priimti studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus.

Prašome pasirinkti Jus dominančią paslaugą:

Atnaujinimo data: 2024-01-03