Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

Atkreiptinas dėmesys, kad įsigaliojus 2015 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nuostatoms, asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba), panaikinta lengvata gauti kompensaciją, todėl asmenys, pradėję karo tarnybą po 2015 m. balandžio 21 d., neturi teisės gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos.

Siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki vasario 10 d. pateiks duomenis apie Jus Fondui.

Atnaujinimo data: 2023-11-16