Kas neturi teisės į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys:
  • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus pradėję po 2015 m. balandžio 21 dienos;
  • nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;
  • studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
  • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;
  • kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija pagal Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnį, – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;
  • aukštajai mokyklai sudarant Valstybinio studijų fondo direktoriaus nustatytos formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-16