Parama Ukrainos piliečių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose

Valstybinis studijų fondas administruoja 2 rūšių finansinę paramą Ukrainos studentams:

  • Stipendija, kurios dydis – 300 eurų per mėnesį, mokama nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai), įskaitant sesijų ir atostogų laikotarpį.
  • Studijų kainos dalies apmokėjimas.

Atnaujinimo data: 2023-11-16