Valstybės paskolų grąžinimo atidėjimas

Valstybės paskolų grąžinimo atidėjimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas 

Aprašymo turinys 

Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės lėšomis suteiktų paskolų grąžinimo termino atidėjimas.
Administracinės paslaugos versija 2 versija
Administracinės paslaugos apibūdinimasValstybės lėšomis suteiktos paskolos gavėjams, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą šiais atvejais:
 1. dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo - nedarbingumo laikotarpiui;
 2. dėl nėštumo ir gimdymo - nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;
 3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, - iki vaikui sukaks 3 metai;
 4. paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, - studijų laikotarpiui;
 5. bedarbiams - įsiregistravimo užimtumo tarnyboje laikotarpiui;
 6. paskolų gavėjams, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, - ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;
 7. kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

 

Paskolos gavėjas, norintis, kad paskolos grąžinimas jam būtų atidėtas, turi raštu kreiptis į Fondą, pateikdamas prašymą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo bei paskolos grąžinimo atidėjimo priežastį patvirtinančius dokumentus.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2009, Nr.64-2569, Žin., 2010, Nr. 77-3969);Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.V1-43 (Žin., 2010, Nr. 100-5198).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas;
 2. Dokumentai, patvirtinantys priežastį, dėl kurios gali būti atidėtas paskolos grąžinimas:
  • pažyma apie ligą ar sužalojimą;
  • pažyma apie nėštumo ir gimdymo atostogas;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • pažyma iš aukštosios mokyklos apie tęsiamas studijas arba patvirtinta diplomo kopija;
  • Lietuvos užimtumo tarnybos išduota pažyma apie bedarbio statusą;
  • pažyma (-os) iš darbovietės (-čių) apie pajamas, gautas per pastaruosius 6 mėnesius,  pažyma apie šeimos sudėtį, Valstybinio studijų fondo nustatytos formos pajamų deklaracija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Administruojant valstybės lėšomis suteiktų paskolų grąžinimo termino atidėjimą, informacija gaunama iš:
 1. Lietuvos užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (tvarkytojas - Lietuvos užimtumo tarnyba, Geležinio Vilko 3A, 03131 Vilnius, http://www.ldb.lt/) (informacija apie bedarbio statusą);
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės pasaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (tvarkytojas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Konstitucijos pr.12,  09308 Vilnius,http://www.sodra.lt/) (informacija apie įsidarbinimo terminą);
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos (tvarkytojas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius, http://www.ndnt.lt/) (darbingumo lygio pažyma).   
Administracinės paslaugos teikėjasPaskolų skyriaus vyriausiojispecialistė Grita Sabaitė (valstybės lėšomis suteiktos paskolos),tel. (8 5) 2629 589, grita.sabaite[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos vadovasPaskolų skyriaus vedėja Kristina Novickienė, tel. (8 5) 2553376, kristina.novickiene[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmėTais atvejais, kai paskolos gavėjas kreipiasi dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo, dėl nėštumo ir gimdymo atostogų arba dėl to, jog yra bedarbis, paskolos grąžinimo terminas atidedamas nuo prašymo ir paskolos grąžinimo atidėjimo priežastį patvirtinančių dokumentų pateikimo dienos. Dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo atsižvelgiant į tai, kad paskolos gavėjas yra nedirbanti motina ar tėvas, auginantys vaiką,- kol vaikui sukaks 3 metai, paskolos gavėjas toliau studijuoja toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, paskolos gavėjo šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį bei kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, paskolos gavėjas turi kreiptis ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki paskolos ar jos dalies grąžinimo termino pradžios.
 Prašymo formaPrašymo atidėti valstybės lėšomis suteiktos paskolos grąžinimo terminą rasite čia. Visos dokumentų formos: http://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1

 

 

Atnaujinimo data: 2023-11-30