Kas gali gauti studijų stipendiją?

1. priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas aukštosiose mokyklose, kurių nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas ne žemesnis negu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas, ir surinkę aukščiausius konkursinius balus pagal stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinę eilę;

2. priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas antrosios pakopos ir doktorantūros vietas aukštosiose mokyklose ir priėmimo metu surinkę aukščiausius konkursinius balus aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, neviršijant švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto antrosios pakopos studijų stipendijų skaičiaus pagal studijų krypčių grupes ir aukštąsias mokyklas, doktorantūros atveju – pagal mokslo ir meno kryptis ir aukštąsias mokyklas.

Atnaujinimo data: 2023-11-16