Skelbiamas studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų konkursas

Data

2021 02 05

Įvertinimas
6
01_skelbimui_iliustracija.jpg

Valstybinis studijų fondas skelbia konkursą, kurio laimėtojai gauna finansavimą studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams (toliau – projektai) vykdyti.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines ir sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir ugdyti studentų kompetencijas. Projekto dalyviai turi būti studentai. Projektu turi būti ugdomos studentų kompetencijos. Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2021 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai).

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2021 m. vasario 5 d. iki kovo 8 dienos (įskaitytinai).

Paraišką dalyvauti konkurse gali pateikti: Lietuvos aukštoji mokykla, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos) ar Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu:

1. elektroniniu paštu [email protected] arba

2. naudojantis Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema: https://epristatymas.lt.

Paraiškos privalo būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Projektu turi būti įgyvendinama:

- viena iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų prioritetinių temų.

2021 m. prioritetinės temos yra šios:

1. Akademinis sąžiningumas aukštosiose mokyklose (tęstinės veiklos antikorupcine tema).

2. Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu (studijų kokybė studentų akimis, pakitusi socialinė aplinka, mokymosi ir gyvenimo sąlygos (bendrabučiai), praktikų organizavimas, studentų mobilumo sąlygos, techninės galimybės, akademinis sąžiningumas ir kt.).

arba

- bent viena iš toliau nurodytų studentų iniciatyvų:

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

Vienam projektui finansuoti skiriama nuo 5 iki 20 tūkst. eurų.

Šiais metais studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų paramai biudžete suplanuota 228 tūkst. eurų suma.

Klausimus dėl paraiškų rengimo ir teikimo galite užduoti el. paštu [email protected] iki 2021 m. kovo 3 d. (įskaitytinai). Informaciją Jums suteiks vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė.

Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas, dokumentų sąrašą ir paraiškų vertinimo kriterijus rasite mūsų tinklalapyje