Rudens semestrą studentai su valstybės garantija pasiskolino 13,82 mln. eurų

Data

2022 11 09

Įvertinimas
0
Valstybės remiamos paskolos.jpg

2022 m. rudens semestrą 4628 studentams suteiktos paskolos su valstybės garantija. Su kredito įstaiga – „Swedbank“, AB banku (toliau – bankas) pasirašytos 5135 valstybės remiamų paskolų sutartys, kurių suma 13,82 mln. eurų.

Viso per 2022 m. studentai su banku pasirašė 6535 valstybės remiamų paskolų sutartis. Pasirašytų sutarčių suma siekia 15,76 mln. eurų.

Per 2022 m. metus studentai su banku pasirašė paskolų sutarčių 2,08 mln. eurų didesnei sumai, negu per 2021 m. metus.

Primename, kad jeigu mokslo metų pradžioje (2022 m. rudens semestrą) studentui su banku pasirašius sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo.

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2023 m. vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama ir yra laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 1  d. Fondas savo interneto svetainėje skelbs pavasario semestro paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą ir standartines paskolos sutarties su studentu sąlygas. Apie tai jis informuos mokslo ir studijų institucijas bei paskolas teikiančias kredito įstaigas.

 

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklalapyje https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos .