Kviečiame edukologijos doktorantus teikti prašymus paramai studijoms užsienyje gauti

Data

2023 05 08

Įvertinimas
0
Edukologija.jpg

Kviečiame edukologijos doktorantus pasirinkusius studijas geriausiuose pasaulio universitetuose dalyvauti konkurse Kitas100 ir teikti prašymus paramai studijoms užsienyje gauti.

Į paramą studijoms užsienyje gali pretenduoti įstoję arba pakviesti studijuoti edukologijos krypties doktorantūros studentai aukštosiose mokyklose patenkančiose tarp pirmųjų 200 geriausių aukštųjų mokyklų bent viename iš 3 pasaulinių reitingų: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

Per metus vienam studentui skiriama iki 830 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio parama (iki 40 670,00 Eur per metus). Parama gali būti skiriama studijų kainai sumokėti bei pragyvenimo išlaidoms užsienio valstybėje padengti.

Paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metų laikotarpį  nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

Dokumentai konkursui priimami nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. birželio 9 d. (imtinai).

Įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Edukologijos krypties doktorantūros stiprinimas“ 2,6 mln. eurų bus skirta paramai edukologijos doktorantūros studijas pasirinkusiems studentams. Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 1 diena - 2027 m. balandžio 28 diena.

 

Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas, dokumentų sąrašą ir paraiškų vertinimo kriterijus rasite mūsų tinklalapyje. Su detalesniais motyvacinio laiško, rekomendacijos ir gyvenimo aprašymo vertinimo kriterijais galite susipažinti čia.

Konkursui pateiktas paraiškas vertins iš 7 narių sudaryta komisija. Jos nariai yra Vyriausybės kanceliarijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Valstybinio studijų fondo, Lietuvos studentų sąjungos ir viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ atstovai.