Kviečiame asmenis, kuriems yra paskirta kainos kompensacija, teikti prašymus ją išmokėti

Data

2022 11 11

Įvertinimas
3
prašymas2.jpg

Valstybinis studijų fondas jau priima studentų, kuriems 2022 m. skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, prašymus ją išmokėti. Prašymą galima pateikti iki 2022 m. gruodžio 2 d. (imtinai).

Prašymai pildomi elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos „Parama“ (Prisijungimo instrukcija čia).

2022 m. kompensacijoms mokėti skirta 1,5 mln. eurų. Kompensacijos mokamos Fondui vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams“ (finansuoja Europos socialinis fondas, įgyvendinančioji institucija – Europos socialinio fondo agentūra).

Už studijas sumokėta kaina kompensuojama valstybės nefinansuojamose vietose studijavusiems (patiems mokėjusiems už mokslą) ir geriausiais studijų rezultatais vienerius studijų metus baigusiems pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams. Kompensacijos skiriamos pagal aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka sudarytas konkursines eiles.

Apie paskirtą kompensaciją galima sužinoti:

  1. pasitikrinus elektroninio pašto dėžutę. Fondas kiekvienam studentui yra išsiuntęs žinutę apie paskirtą kompensaciją aukštųjų mokyklų pateiktais studentų elektroninio pašto adresais;
  2. prisijungus prie Fondo informacinės sistemos „Parama“. Studentai, kuriems  paskirta kompensacija, matys „voko“ ženklą su užrašu „Kainos kompensavimas. Jums paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija už „Kainos kompensavimas 2022“ laikotarpį. Pateikite prašymą.“ (Prisijungimo instrukcija čia).

Jei asmuo iki 2022 m. gruodžio 2 d. (imtinai) prašymo nepateiks, bus laikoma, kad už studijas suteiktos kompensacijos jis atsisako.

Pateikusiems prašymą studentams kompensacijas planuojama išmokėti iki 2022 m. gruodžio 2 dienos.

Plačiau apie studijų kainos kompensavimo tvarką galima sužinoti Fondo tinklalapyje: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/studiju-kainos-kompensavimas-3

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Kaučikienė

+370 615 10 116

el. p. [email protected]