Studijų kainos kompensavimas

Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka sudaro ir iki einamųjų metų spalio 20 dienos pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:
  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo72 straipsnio 1 dalis);
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. 
Kompensuojama vieną kartą metuose, rudens semestre. Pasibaigus:
  • pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju - pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams ir;
  • nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - už antrąją pusę studijų programos).

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina.

Pats asmuo į Fondą kreiptis neturi, sąrašus geriausiai besimokančių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondui teikia aukštosios mokyklos.

Asmuo, kuriam skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, per nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie IS PARAMA . Atkreipiame dėmesį, kad tik tie asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, gali prisijungti prie IS PARAMA ir pateikti prašymą.

 

Išsiunčiami pranešimai aukštųjų mokyklų pateiktais studentų elektroninio pašto adresais.

Taip, tik autorizuojantis per savo banką, galima pateiktį prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Per 15 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, patvirtinimo dienos.

Pateikus prašymą, turi atsirasti statusas „Tikrinama".  Šis statusas išlieka iki pat prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensacijai, pabaigos.

Statusas „Tikrinama" pasikeis į „Priimta" pasibaigus prašymų pateikimo terminui.

Kompensacija išmokama visa suma iš karto į to asmens vardu atidarytą banko sąskaitą. Kompensacijos išmokamos per 7 darbo dienas nuo prašymų išmokėti kompensaciją teikimo termino pabaigos.

Negali. Išlyginamosios arba papildomosios studijos nepriklauso jokiai studijų pakopai. Tai yra parengiamasis etapas prieš stojant į magistrantūrą. Valstybė nereguliuoja nei papildomųjų studijų trukmės, nei jų turinio, neregistruoja tokių programų. Priimant į magistrantūrą reikalavimus nustato patys universitetai.

Kristina Kaučikienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 262 9626; kristina.kaucikiene[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-03