Rudens semestrą 5354 studentams skirtos valstybės remiamos paskolos su valstybės garantija

Data

2021 10 13

Įvertinimas
0
paskolos.jpeg

2021 m. rudens semestrą 5354 studentams skirtos paskolos su valstybės garantija. Su kredito įstaiga – „Swedbank“, AB banku planuojama pasirašyti 5945 valstybės remiamų paskolų sutartis, kurių suma viršys 14,00 mln. EUR. Studentai turi galimybę lengvatinėmis sąlygomis pasiskolinti studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

 

Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2021 m. spalio 7 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d.   

Iki nurodyto termino nesikreipus į banką dėl paskolos sutarties pasirašymo valstybės remiamai paskolai gauti, vėliau valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašyti nebegalės ir bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė

 

Primename, kad, pasirašius valstybės remiamos paskolos sutartį metinei studijų kainai, paskolos lėšos pervedamos į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą:

- rudenį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijas rudens semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo, tačiau ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 dienos;

- antroji paskolos dalis (pavasario semestrą) studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo. Prašymas bankui gali būti teikiamas ne anksčiau nei 2022 m. vasario 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 1 d, baigiamojo kurso studentams – ne vėliau kaip iki studijų pabaigos arba liepos 1 dienos, jeigu studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 dieną.  Papildomai paskolos gavėjas bankui turi pateikti  ne senesnę nei 7 d. aukštosios mokyklos pažymą apie galiojantį studento statusą. Nepateikus minėtų dokumentų iki nurodyto termino, bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.