Kviečiame teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti

Data

2021 08 31

Įvertinimas
0
2154_8da8a41b99a70e9e37a78b0632f40b36.jpg

2021 m. rugsėjo 1 – spalio 16 dienomis kviečiame studentus, turinčius negalią, teikti paraiškas gauti tikslinę išmoką.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus turi pateikti elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „IS Parama“. Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi per elektroninius valdžios vartus, naudodamasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, ar elektroniniu parašu, bei pildo formą „Tikslinė išmoka, 2021 m. rudens semestras“.

Primename, kad tikslines išmokas (160 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, jei jie:

- Lietuvos Respublikos arba kitų valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje,

- turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį,

- aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo studijuoja pirmą kartą,

- studijuoja pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal profesinių studijų programą, trumpųjų studijų programą arba trečiojoje pakopoje (doktorantūroje),

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Tikslinė išmoka skiriama kas studijų semestrą, išmokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Tikslinės išmokos gavėjas privalo informuoti Fondą apie nutrauktas, sustabdytas studijas, akademines atostogas.

Studentai, turintys teisę į tikslinę išmoką, gali pretenduoti ir į Fondo teikiamą socialinę stipendiją.

Naudokitės proga! Projektą „“Sudijų prieinamumo didinimas“ vykdysime dar vienerius metus!