Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus atvejus, kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami asmenys, priimti studijuoti iki 2017 m. gruodžio 31 dienos į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir gavę studijų stipendiją.
 

Informaciją apie grąžintiną valstybei sumą galite rasti paspaudę šią nuorodą https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f ir prisijungę per elektroninius valdžios vartus.

Per 3 metus nuo Fondo įspėjimo asmeniui išsiuntimo dienos.

Asmenys, nutraukę studijas savo noru ar pašalinti iš aukštosios mokyklos, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:
 1. 30 BSI dydžių (1 BSI=49 Eur)- asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
 2. 50 BSI dydžių - asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
 3. 70 BSI dydžių - asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.
Studijų kainos arba jos dalies neturi grąžinti asmenys:
 • nutraukę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • studijas pradėję iki 2009-2010 studijų metų;
 • nutraukę studijas savo noru ar buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos iki 2010 m. vasario 1 dienos.
 
 

Valstybinis studijų fondas nuo studijų kainos grąžinimo atleidžia šiuo asmenis:

 • asmuo nutraukė studijas savo noru per pirmosios studijų pakopos ar vientisųjų studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentas studijų semestrą baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą mokslo ir studijų institucijai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
 • rezidentas ar doktorantas, priimtas į mokslo ir studijų instituciją po 2017 m. sausio 1 d., baigė studijų metus mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų (doktorantūros atveju – atsiskaitė už doktoranto darbo plane numatytas veiklas) ir ne vėliau kaip iki naujų studijų metų pradžios raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą arba įvykdė studijų programos reikalavimus (doktorantūros atveju – įvykdė doktoranto darbo planą), įskaitant baigiamojo darbo (doktorantūros atveju – disertacijos) pateikimą mokslo ir studijų institucijai, tačiau baigiamojo darbo (doktorantūros atveju – disertacijos) negynė (neapgynė);
 • asmuo neteko valstybės finansavimo, nes neatitiko Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 78 straipsnio 4 dalyje nustatytų gero mokymosi kriterijų (asmenys, priimti į mokslo ir studijų instituciją iki 2016 m. gruodžio 31 d., Mokslo ir studijų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 70 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju), studijų semestrą baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
 • asmeniui sesija buvo pratęsta, ir studijų semestrą jis baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
 • asmuo buvo išvykęs dalinių studijų užsienyje, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą ;
 • asmuo buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
 • asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu;
 • asmeniui mirus, prievolė grąžinti lėšas mirusio asmens įpėdiniams neperkeliama.
Nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami asmenys, priimti studijuoti iki 2017 m. gruodžio 31 dienos į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir gavę studijų stipendiją.
 
Dėl studijų stipendijų grąžinimo konsultuoja:
 
Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 263 9158; el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt
 

Įspėjime nurodytos sumos grąžinimo būdą (sumokant visą sumą iš karto arba mokant dalimis) pasirenka pats asmuo. Papildomai dėl to į Fondą kreiptis nereikia.

Lėšos turi būti grąžintos į Valstybinio studijų fondo sąskaitą Swedbanke Nr. LT46 7300 0100 0245 6044. Gavėjas: Valstybinis studijų fondas (įmonės/asmens kodas: 191722967). Mokėjimo paskirtyje galima nurodyti, pvz. „Studijų krepšelio grąžinimas". Jei grąžinate studijų krepšelį už kitą asmenį, mokėjimo paskirtyje nurodykite to asmens vardą, pavardę, asmens kodą, pvz. „Krepšelio grąžinimas už Vardas Pavardė, a.k.".

Mintarė Simonaitytė, vyriausioji specialistė; tel. Nr.+370 5 2647260, mob. Nr. +370 658 30976; el.paštas - mintare.simonaityte[eta]vsf.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04