Parama pedagogikos studijoms nuo 2022 m.

Valstybinis studijų fondas administruoja 3 rūšių finansinę paramą pedagogikos studijų studentams:

1.    2020-2021 studijų metais ir 2021-2022 studijų metais į aukštąsias mokyklas priimtiems valstybės finansuojamiems pedagogikos studijų studentams Valstybinis studijų fondas toliau moka paramą pedagogikos studijoms, kurios dydis 300 Eur per mėnesį.

2.    Nuo 2022 m. Valstybinis studijų fondas pradės administruoti 2 naujas paramos rūšis pedagogikos studijų studentams pasirinkusiems prioritetines specializacijas:
2.1.    Prioritetinė parama, kurios dydis 6,5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį (318,50 Eur). Ji skiriama studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas nuo 2022-2023 studijų metų.
2.2.    Tikslinė išmoka, kurios dydis yra 11 bazinių socialinių išmokų dydžių per mėnesį (539 Eur). Ją gali gauti ir anksčiau į aukštąsias mokyklas priimti studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus.

Prašome pasirinkti Jus dominančią paslaugą: