Parama pedagogikos studijoms

Nuo 2020 m. rudens semestro Valstybinis studijų fondas kartu su aukštosiomis mokyklomis administruoja paramą pedagoginių studijų studentams (priimtiems studijuoti po 2020-06-10). Paramą pedagogikos studijoms, kurios dydis yra 300 € per mėnesį, gali gauti akademinių skolų neturintys ir studijuojantys valstybės finansuojamoje studijų vietoje:

1. visi pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentai;

2. visi pedagoginių profesinių studijų programų studentai;

3. pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentai, kurie greta šių studijų programų studijuoja pedagogikos studijų modulį.

Parama skiriama visam studijų laikotarpiui, įskaitant atostogas (išskyrus akademines atostogas), ir mokama iki studijų pabaigos.

Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka ir terminais priima prašymus (Fondo nustatytos formos) skirti paramą pedagogikos studijoms. Prašymo forma

Už einamąjį mėnesį parama išmokama kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos. Einamųjų metų pirmąjį mėnesį parama gali būti išmokama ne vėliau kaip iki antrojo einamųjų studijų metų mėnesio pabaigos.

Jei studijos prasideda po einamojo mėnesio 15 d. arba baigiasi iki einamojo mėnesio 15 d., parama už tą mėnesį nemokama.

Paramos mokėjimą aukštoji mokykla sustabdo, kai studentas:

  • įgyja akademinių skolų;
  • išeina akademinių atostogų.

Jeigu studentas likviduoja akademines skolas arba grįžta iš akademinių atostogų:

  • iki einamojo mėnesio 15 dienos, paramos mokėjimą aukštoji mokykla atnaujina nuo einamojo mėnesio;
  • po einamojo mėnesio 15 dienos, paramos mokėjimą aukštoji mokykla atnaujina nuo kito mėnesio.

Parama mokama vieną kartą už vieną studijų laikotarpį. Jei studijuojama tame pačiame semestre pakartotinai, parama nemokama tiek mėnesių, kiek ji buvo mokama tą semestrą ankstesnių studijų metu.

Paramos mokėjimą aukštoji mokykla nutraukia, kai studentas:

  • nutraukia studijas anksčiau numatytos studijų pabaigos datos;
  • praranda valstybės finansuojamą studijų vietą.

Gintarė Kaklauskaitė, Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė tel. Nr. (8 658) 30 988, tel. Nr. (8 5) 2 64 7154, el. p. gintare.kaklauskaite@vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10