Per kiek laiko turiu pasirašyti paskolos sutartį?

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą. Sąrašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos skelbiamas Fondo tinklalapyje.

Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą, arba jo įgaliotas asmuo nuo balandžio 16 d. iki gegužės 31 d. turi kreiptis į „Swedbank“, AB banką dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo. 

Paskola ar pirmoji paskolos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-19