Per kiek laiko turiu pasirašyti paskolos sutartį?

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą. Per 1 d. d. nuo sąrašo patvirtinimo studentai informuojami apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartį. Sutarčių pasirašymas banke 2021 m. pavasario semestrą vyks nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. balandžio 20 d.   Paskola ar pirmoji paskolos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16