Per kiek laiko turiu pasirašyti paskolos sutartį?

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą. Sąrašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos skelbiamas Fondo tinklalapyje.

Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą, arba jo įgaliotas asmuo nuo spalio 15 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. turi kreiptis į „Swedbank“, AB banką dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo. 

Paskola ar pirmoji paskolos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-15