Per kiek laiko turiu pasirašyti paskolos sutartį?

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, patvirtina sąrašą. Per 1 darbo dieną nuo sąrašo patvirtinimo Fondo interneto svetainėje skelbiami paskolų sutarčių pasirašymo terminai, nurodomos kredito įstaigos, teikiančios paskolas studentams, taip pat kita su paskolų teikimu susijusi informacija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-13