Kam valstybės remiamos paskolos neteikiamos?

Valstybės remiamos paskolos neteikiamos:

  • studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (15400 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu;
  • studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;
  • studentams, nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
  • kurie yra gavę paskolas studijoms pagal dvi studijų sutartis kiekvienoje studijų pakopoje, rezidentūroje, profesinėse studijose ir šias studijas yra baigę ar nutraukę;
  • užsieniečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Leidimas nuolat gyventi – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą. Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas. Išsamesnė informacija - Migracijos departamento tinklalapyje. Paskolos teikiamos užsienio lietuviams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, taip pat Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje, pabaigos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai bei nuolatiniams Lietuvos gyventojams.|
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-14