Kada vyksta prašymų priėmimas priėmimas?

Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas savo interneto svetainėje skelbia rudens semestro paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą ir standartines paskolos sutarties su studentu sąlygas. Apie tai jis informuoja mokslo ir studijų institucijas, studentų atstovybes ir paskolas teikiančias kredito įstaigas. Einamųjų metų pavasario semestrą ši informacija paskelbiama ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1  d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-03