Ar gali būti atidėtas valstybės remiamos paskolos grąžinimas?

Paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2022-06-01 yra 147 EUR)  pirmiausia kreipiasi į kredito įstaigą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo.
Tik Kredito įstaigai atsisakius atidėti paskolos grąžinimo terminą, paskolos gavėjas turi teisę pateikti prašymą Fondui atidėti paskolos grąžinimo terminą. Kartu su prašymu paskolos gavėjas turi pateikti Fondui šiuos dokumentus:

  • kredito įstaigos atsisakymą atidėti paskolos grąžinimą,
  • Fondo nustatytos formos pajamų deklaraciją už paskutinius 6 mėnesius,
  • darbdavių išduotas pažymas apie paskolos gavėjo bei jo šeimos narių darbo užmokestį,
  • pažymas apie šeimos narių valstybinį socialinį draudimą,
  • kitą informaciją apie paskolos gavėjo ir jo šeimos narių pajamas, kurios nenurodytos paminėtuose dokumentuose.

Asmens šeimyninę padėtį ir nepilnamečių vaikų skaičių Fondas pasitikrina Gyventojų registre. Jeigu asmens šeimą sudaro asmenys, apie kuriuos Fondas iš Gyventojų registro duomenų negavo, paskolos gavėjas papildomai pateikia Fondui pažymą apie šeimos sudėtį.

Sprendimą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija per 20 darbo dienų nuo paskolos gavėjo prašymo gavimo.

Fondo direktoriaus sudaryta komisija paskolos grąžinimą atideda vienų metų laikotarpiui. Jam pasibaigus, paskolos gavėjas turi teisę pakartotinai kreiptis dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo.

Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos grąžinimas paskolos gavėjui atidedamas ne daugiau kaip 5 kartus.

Paskolos grąžinimas nėra atidedamas, kai kredito įstaiga atsisako atidėti paskolos grąžinimą dėl to, kad paskolos gavėjas atsisakė kredito įstaigai sumokėti įsiskolinimą, susidariusį iki jo kreipimosi į kredito įstaigą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo dienos ir (arba) sutarties keitimo mokestį, ir (arba) palūkanas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu, ir (arba) kitus mokesčius, kurie yra nurodyti paskolos sutartyje ir kuriuos kredito įstaiga taiko paskolos gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-13