Valstybės paskolos grąžinimo atidėjimas

Paskolos gavėjams, pateikusiems pateisinančius dokumentus, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą šiais atvejais:

  1. dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo - nedarbingumo laikotarpiui;
  2. dėl nėštumo ir gimdymo - nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;
  3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, - iki vaikui sukaks 3 metai;
  4. paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, - studijų laikotarpiui;
  5. bedarbiams - įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;
  6. paskolų gavėjams, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, - ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;
  7. kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

Jeigu į fondą kreipiasi ne pats asmuo, būtinas įgaliojimas (įgaliojimo forma), patvirtintas notaro.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10