Iki 2010 m. Valstybinis mokslo ir studijų fondas iš valstybės biudžeto lėšų teikė valstybės paskolas. Nuo 2010 m. valstybės paskolos buvo teikiamos tik iki 2009 m į dalinai valstybės finansuojamas sudijų vietas įstojusiems studentams, kurie mokėjo studijų įmokas.

 • Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų;
 • Valstybės paskolos grąžinimo terminas nustatomas vadovaujantis nuostata, kad valstybės paskola studijų įmokai grąžinama per laiką, ne daugiau kaip 3 kartus ilgesnį, negu truko studijos, kurių įmokoms buvo gautos valstybės paskolos;
 • Valstybės paskola grąžinama su palūkanomis. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies ir turi būti mokamos kartu su grąžinama valstybės paskolos dalimi. Palūkanų dydis - 5 procentai.

Paskolos gavėjams, pateikusiems pateisinančius dokumentus, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą šiais atvejais:

 1. dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo - nedarbingumo laikotarpiui;
 2. dėl nėštumo ir gimdymo - nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;
 3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, - iki vaikui sukaks 3 metai;
 4. paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, - studijų laikotarpiui;
 5. bedarbiams - įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;
 6. paskolų gavėjams, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, - ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;
 7. kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

Jeigu į fondą kreipiasi ne pats asmuo, būtinas įgaliojimas (įgaliojimo forma), patvirtintas notaro.

Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti tokį paskolos gavėją arba jo neatleisti nuo paskolos ar jos dalies (atsižvelgiant į tai, ar paskolos gavėjas prašo būti atleistas nuo paskolos, ar nuo jos dalies) grąžinimo. Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.

Valstybės lėšomis suteikta paskola ar valstybės remiama paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

Mokėjimo pavedimui reikalingi rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinis studijų fondas

Gavėjo juridinio asmens kodas – 191722967

Sąskaitos nr. - LT257300010002462630

Mokėjimo paskirtis - paskolos grąžinimas už Vardas, Pavardė (asmens kodas/gimimo data) arba sutarties numeris.

BIC (SWIFT kodas)  (tarptautiniam pavedimui) – HABALT22.

„Swedbank“, AB adresas:

Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius

Siekdami užtikrinti greitesnį  įmokų užskaitymą ir norėdami  išvengti nesusipratimų užskaitant įmokas kai yra keli asmenys tokiu pačiu vardu ir pavarde, maloniai prašome leisti matyti Jūsų asmens kodą mokėjimo pavedime.

 

 

 Grita Sabaitė, vyriausioji specialistė; tel.

 el.p. grita.sabaite[eta]vsf.lt   

 • Paskolų grąžinimas
 • Valstybės paskolų grąžinimo termino atidėjimas
 • Atleidimas nuo valstybės paskolų grąžinimo
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04