Kas negali gauti studijų stipendijos?

Studijų stipendijos NEGALI GAUTI:

  • Priimti į valstybės finansuojamas vietas studentai;
  • Asmenys pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę baigtos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
  • Asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis;
  • Užsieniečiai, išskyrus ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečius ir lietuvių kilmės užsieniečius;
  • Pakartotinai studijuojantys toje pačioje studijų pakopoje, jeigu daugiau nei pusę baigtų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10