Kaip galiu sužinoti, ar man skirta studijų stipendija?

Fondas, gavęs nustatytais terminais pateiktus studentų prašymus ir studijų institucijų pateiktus asmenų, turinčių teisę gauti studijų stipendiją sąrašus, remdamasis Švietimo informacinių technologijų centro pateikta informacija, sutikrina gautą informaciją ir tvirtina galutinį einamaisiais metais į mokslo ir studijų institucijas įstojusių asmenų, kuriems skiriama studijų stipendija, sąrašą.

Apie paskirtą studijų stipendiją Fondas asmenis informuoja, išsiųsdamas žinutes elektroniniu būdu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10