Kada studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas?

Studijų stipendijos MOKĖJIMAS NUTRAUKIAMAS:

  • Jeigu pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
  • Jeigu studentas nutraukė studijas;
  • Jeigu studentas buvo pašalintas iš studijų;
  • Jeigu paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją.

Studijų stipendijos MOKĖJIMAS SUSTABDOMAS, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių nutrūksta arba turėtų būti stabdomas studijų stipendijos išmokėjimas, studentas apie jas per 5 darbo dienas privalo raštu informuoti Valstybinį studijų fondą. To nepadarius, permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas privalo grąžinti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10