Ar nutraukus studijas reikia grąžinti studijų stipendiją?

Studentai, gavę studijų stipendiją pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, į valstybės biudžetą grąžina jiems išmokėtos studijų stipendijos sumą pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašo, patvirtinto šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuostatas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-23