Kas vykdo studijų stipendijų gavėjų atranką

1. atranką į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, studijų vietas vykdo LAMA BPO bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu.

2. antrosios pakopos ir doktorantūros studijų studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, atranką vykdo aukštosios mokyklos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-23