Susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d0038a805fe311eb9dc7b575f08e8bea )

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10