Susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-2316 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a4123e068a011eca9ac839120d251c4)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14