Per kiek laiko pasirašoma projekto finansavimo sutartis?

Pareiškėjai, kurių projektams skirtas finansavimas, pasirašo su Fondu projekto finansavimo sutartį pagal Fondo patvirtintą formą. Sutarčių pasirašymo terminas – 15 darbo dienų. Šis terminas prasideda:

1. praėjus 5 darbo dienoms nuo pareiškėjų informavimo apie priimtą sprendimą Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka, jei dėl priimto sprendimo negauta skundų Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka;

2. praėjus 20 darbo dienų nuo pareiškėjų informavimo apie priimtą sprendimą Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka, jei dėl priimto sprendimo gauta skundų Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14