Kokius dokumentus turiu pateikti, norėdamas dalyvauti konkurse?

1. Paraišką pagal patvirtintą formą (Aprašo 1 priedas);

2. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su projekto partneriu dėl projekto veiklų vykdymo, kopijas (jeigu projektas vykdomas su partneriu);

3. Įgaliojimo pasirašyti paraišką kopiją (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas);

4. Planuojamų įsigyti projektui įgyvendinti būtinų prekių ar paslaugų vidutinę rinkos kainą pagrindžiančius dokumentus. Kaina pagrindžiama pagal Europos socialinio fondo agentūros duomenų bazėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/europos-socialinio-fondo-agentura-atnaujino-paslaugu-vidutiniu-rinkos-kainu-duomenu-baze esančią informaciją. Jei nurodytoje duomenų bazėje nėra konkrečios projektui įgyvendinti būtinos prekės ar paslaugos vidutinės rinkos kainos, jai pagrįsti pareiškėjas pateikia bent trijų tiekėjų komercinius pasiūlymus šioms prekėms ar paslaugoms įsigyti arba nuorodas į bent trijų tiekėjų interneto svetaines, kuriose nurodyta šių prekių ar paslaugų kaina, arba pareiškėjo anksčiau pasirašytas pirkimo sutartis. Jeigu rinkoje yra tik vienas tiekėjas, galintis tiekti nurodytas prekes ar suteikti paslaugas, pareiškėjas papildomai pateikia šių aplinkybių pagrindimą;

5. Pareiškėjo deklaraciją (Aprašo 2 priedas);

6. Partnerio deklaraciją (jei projektas vykdomas su partneriu) (Aprašo 2 priedas);

7. Projekto aprašymo santrauką (Aprašo 3 priedas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10