Kokius dokumentus turiu pateikti, norėdamas dalyvauti konkurse?

1. Paraišką pagal patvirtintą formą (Aprašo 1 priedas);

2. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su projekto partneriu dėl projekto veiklų vykdymo, kopijas (jeigu projektas vykdomas su partneriu);

3. Įgaliojimo pasirašyti paraišką kopiją (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas);

4. planuojamų įsigyti projektui vykdyti būtinų prekių ar paslaugų vidutinę rinkos kainą pagrindžiančius dokumentus. Kaina pagrindžiama vienu iš toliau nurodytų būdų:

*bent trijų tiekėjų komerciniais pasiūlymais šioms prekėms ar paslaugoms įsigyti arba nuorodomis į bent trijų tiekėjų interneto svetaines, kuriose nurodyta šių prekių ar paslaugų kaina. Vidutine rinkos kaina laikomas tiekėjų siūlomų kainų vidurkis;

* pareiškėjo anksčiau pasirašytomis pirkimo sutartimis;

* vieno tiekėjo pasiūlymu, jeigu rinkoje yra tik vienas tiekėjas, galintis tiekti nurodytas prekes ar suteikti paslaugas. Šiuo atveju pareiškėjas papildomai pateikia šių aplinkybių pagrindimą.

5. Pareiškėjo deklaraciją (Aprašo 2 priedas);

6. Partnerio deklaraciją (jei projektas vykdomas su partneriu) (Aprašo 2 priedas);

7. Projekto aprašymo santrauką (Aprašo 3 priedas).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14