Kokios išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti?

Išsamų tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašą rasite Aprašo VIII skyriuje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14