Kokios išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti?

Išsamų tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašą rasite Aprašo VII skyriuje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10