Kokios galimos projekto įgyvendinimo formos ir kas turi būti projekto veiklų dalyviai?

Projekto įgyvendinimo forma turi būti tyrimas, vienkartinis renginys ar susijusių renginių ciklas (mugė, paroda, varžybos, sporto ar meninis renginys, konferencija, seminaras, stovykla, konkursas ar kita, į studentų kompetencijų ugdymą orientuota, veikla).

Projekto veiklų dalyviai turi būti studentai. Projekto veiklų metu turi būti ugdomos studentų kompetencijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14