Kokiais atvejais paraiška atmetama ?

Paraiška atmetama, nustačius bent vieną iš šių aplinkybių:

1. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ilgiau nei iki 2021 m. gruodžio 1 d.;

3. projektui įgyvendinti prašoma skirti mažiau nei 5 tūkst. eurų arba daugiau nei 20 tūkst. eurų;

4. lėšų suma, kuria pareiškėjas ir (arba) jo partneris planuoja prisidėti prie projekto įgyvendinimo, yra mažesnė kaip 5 proc. nuo projekto sąmatoje numatomos tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

5. pareiškėjas ir (arba) partneris neatitinka bent vienos iš Aprašo 16 punkte nurodytų sąlygų (pareiškėjui ir partneriui keliamų reikalavimų);

6. projekto veikloms administruoti skiriama projekto išlaidų dalis yra didesnė kaip 10 proc. nuo projekto sąmatoje numatomos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius šias aplinkybes, paraiška yra atmetama iš karto. Terminas paraiškos trūkumams šalinti nėra nustatomas!!!

Dėl šios priežasties labai svarbu paraiškoje pateikti teisingus, išsamius ir Aprašo reikalavimus atitinkančius duomenis!

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10