Kokiais atvejais paraiška atmetama ?

Paraiška atmetama, nustačius bent vieną iš šių aplinkybių:

1. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ilgiau nei iki 2022 m.  gruodžio 1 d.;

3. tinkamų finansuoti išlaidų suma po atlikto išlaidų tinkamumo vertinimo yra mažesnė nei 5 tūkst. eurų arba didesnė nei 20 tūkst. eurų;

4. pareiškėjas ir (arba) partneris neatitinka bent vienos iš Aprašo 16 punkte nurodytų sąlygų;

5. projektas skirtas studentų mokslinės veiklos iniciatyvai įgyvendinti, jo pareiškėjas nėra Lietuvos aukštoji mokykla ir pareiškėjas neturi partnerio – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos;

6. pareiškėjo projektui (-ams) praėjusiais kalendoriais metais skirtas finansavimas, tačiau pareiškėjas projekto neįgyvendino.

Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius šias aplinkybes, paraiška yra atmetama iš karto. Terminas paraiškos trūkumams šalinti nėra nustatomas!!!

 

Dėl šios priežasties labai svarbu paraiškoje pateikti teisingus, išsamius ir Aprašo reikalavimus atitinkančius duomenis!

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14