Kokia išlaidų dalis gali būti skiriama projekto veikloms administruoti?

Išlaidos projekto administravimui neskiriamos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14