Kokia išlaidų dalis gali būti skiriama projekto veikloms administruoti?

Projekto veikloms administruoti skiriama projekto išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 % nuo projekto sąmatoje numatomos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10