Kiek paraiškų gali teikti tas pats pareiškėjas?

Tas pats pareiškėjas gali teikti paraišką tiek studentų iniciatyvoms, tiek ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytoms prioritetinėms temoms įgyvendinti.

 Daugiausia tas pats pareiškėjas gali pateikti 6 paraiškas:

 

 

Po vieną paraišką kiekvienai iš nurodytų studentų iniciatyvų įgyvendinti (taigi, didžiausias galimas paraiškų skaičius – 5):

Pasirinkti vieną iš nurodytų prioritetinių temų ir jai pateikti paraišką (taigi, didžiausias galimas paraiškų skaičius – 1):

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

1. Aukštojo mokslo socialinė dimensija – kaip užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą nepriklausomai nuo finansinio, ekonominio, socialinio statuso?

2. Studijuojančiųjų aukštosiose mokyklose psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos užtikrinimas (problemų identifikavimas, prevencinės veiklos aukštosiose mokyklose ir kt.).

3. Užsienio studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose: problemos, iššūkiai ir galimi jų sprendimo būdai.

4. Korupcijos prevencija aukštajame moksle: kokios rizikos ir kaip jų išvengti?

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14