Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas gali teikti:

1. Lietuvos aukštoji mokykla;

2. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos);

3. Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė.

Projekto partneris gali būti kitas juridinis asmuo:

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucija;

2. asociacija;

3. verslo institucija;

4. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos);

5. Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė;

6. kitas partneris

 

Paraišką pateikęs asmuo (pareiškėjas) gali įgyvendinti projektą savarankiškai (vienas) arba su nurodytu partneriu (partneriais).

Partnerį turėti privaloma tik tuomet, kai projektas yra skirtas studentų mokslinės veiklos iniciatyvai įgyvendinti ir pareiškėjas nėra Lietuvos aukštoji mokykla. Projekto partneris tokiu atveju turi būti  Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14