Ar pareiškėjas privalo prie projekto prisidėti savo lėšomis?

Taip. Valstybinis studijų fondas finansuos ne daugiau kaip 95 % projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo ir (arba) partnerio piniginėmis lėšomis, t.y. pats finansuoti ne mažiau kaip 5 % projekto sąmatoje numatomos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10