Ar galiu apskųsti priimtą sprendimą skirti ar neskirti finansavimą projektui?

Sprendimas skirti finansavimą projektams ar finansavimo neskirti gali būti apskųstas per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą pareiškėjams išsiuntimo Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka. Sprendimo apskundimo ir gauto skundo nagrinėjimo tvarką rasite Aprašo VII skyriuje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14