2021 m. Projektų, kuriems skirtas finansavimas, sąrašas

Projektai, kuriems 2021 m. skirtas finansavimas:

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projektui skirtas finansavimas, Eur

1

Asociacija "Lietuvos studentų sąjunga"

Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimo renginių ciklas

 

16766,32

 

2

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė

 

Tarptautinis socialinio verslo situacijų konkursas "Creative Shock"

 

18429,42

 

3

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 

Vasaros MEDIA studija 2021: Lokacijos įkvepia!

 

17479,53

 

4

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė

 

Pavasario festivalis'21

 

10500,00

 

5

Klaipėdos valstybinė kolegija

 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu tobulinimas

 

9302,95

 

6

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Naktinis Krepšinis 2021

 

6385,08

 

7

Kauno technikos kolegija

 

Lietuvos kolegijų studentų XXI sporto žaidynės

 

3067,00

 

8

VšĮ Vilniaus kolegija

 

VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2021

 

17914,40

 

9

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Robotų Intelektas 2021

 

5618,84

 

10

VŠĮ Šiaulių valstybinė kolegija

 

SVAKO verslumo laboratorija

 

12377,98

 

11

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Mėtiniai LED‘ai

 

9731,85

 

12

Socialinių mokslų kolegija

 

HeyReady: verslumo kompetencijų ugdymas ateities karjerai

 

11069,80

 

13

Vilniaus dailės akademija

 

Jaunojo dizainerio prizas 2021

 

10993,80

 

14

Kauno technologijos universitetas

 

Jungtinis studentų inžinerinis projektas – Šviesų festivalis (I etapas)

 

17600,00

 

15

VšĮ Utenos kolegija

 

Pradėk karjerą su idėja

 

9 420,40

 

16

Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybė

 

Pirmakursių integracinė stovykla

 

7135,14

 

17

VšĮ "Vilniaus universitetas"

 

"KLASIKA VISIEMS 2021 – Carl Orff "Carmina Burana"

 

7851,40

 

18

Asociacija "Lietuvos studentų sąjunga"

 

Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu

 

5000,00

 

19

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

 

Studentų įsitraukimo į akademinės etikos puoselėjimą universitetinėje bendruomenėje didinimas

 

2472,80

 

20

Klaipėdos valstybinė kolegija

 

Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose

 

12358,55

 

21

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Studentų teikiamo ir gaunamo grįžtamojo ryšio kokybės tyrimas ir tobulinimas studijų procese nuotolinių studijų kontekste

 

5004,55

 

22

Mykolo Romerio universitetas

 

Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui

 

5240,85

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-05