Jei man buvo skirta socialinė stipendija, ar reikia pristatyti tai patvirtinančią pažymą Socialinės paramos skyriui?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2008, Nr. 71-2701, Nr. 74-2861; 2009, Nr. 93-3963; 2010, Nr. 145-7437, Nr. 153-7797; 2011, Nr. 86-4144) 17 straipsnio 1 dalies 20 punktu socialinė stipendija nėra įskaičiuojama į šeimos arba vieno gyvenančio asmens gaunamas pajamas, todėl vertindami šeimos pajamas Socialinės paramos skyriai neturėtų reikalauti su piniginės socialinės paramos skyrimu nesusijusių dokumentų pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo apie tai Socialinės paramos skyrius 2010 m. birželio 14 d. raštu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10