Ką daryti, jei nesiseka užpildyti paraišką?

Išsamią informaciją apie paraiškų pildymo tvarką rasite prieš prisijungdami prie IS „Parama" (https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f), viršutiniame kampe dešinėje spragtelėję nuorodą ,,Pagalba".  
Studentams pateiktame IS „Parama" naudotojo vadove detaliai aprašyti paraiškų pildymo etapai kartu su vaizdine informacija. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10